CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Nậm Sì Lường 4

+ Địa điểm xây dựng: xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
+ Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần Sông Đà 705
+ Công suất lắp máy:  20 MW
+ Cấp công trình: 
+ Số tổ máy: 03
+ Loại đập:  Bê tông
+ Dung tích lòng hồ: 0.55 triệu m3
+ Tổng mức đầu tư: 673 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng: 2017
 

Dự án khác