CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Sê San 4


+ Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Sê San, Huyện Chưphảh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  360 MW
+ Cấp công trình: Cấp I
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  5.800  (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2003 - 2010
 
 

Dự án khác