CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Sơn Tây

+ Địa điểm xây dựng: xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH một thành viên SOVICO Quảng Ngãi
+ Công suất lắp máy:  18 MW
+ Số tổ máy:  02 tổ máy
+ Loại đập:  
+ Tổng mức đầu tư:   302 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2017
 

Dự án khác