CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Nậm Na1


+ Địa điểm xây dựng:  Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Công ty Điện Tây Bắc
+ Công suất lắp máy:  30 MW
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Bê tông trọng lực
+ Tổng mức đầu tư:  770  (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2016
 

Dự án khác