CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Sê San 3


+ Địa điểm xây dựng: Nhánh sông Sê San, Huyện Chưphảh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  260 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông trọng lực
+ Tổng mức đầu tư:  4000 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  2001 - 2006
 

Dự án khác