CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Lai Châu

+ Địa điểm xây dựng:  Xã Nậm Hàng, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  1.200 MW
+ Cấp công trình: Cấp đặc biệt
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  35.333 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2011 - 2015
 

Dự án khác