CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Nậm Sì Lường 3

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 7.05
Kết cấu đập: Bê tông trọng lực
Chiều dài đỉnh đập: 63,96m
Chiều cao thân đập lớn nhất: 45,6m
Bề rộng đập dâng: 6m
Chiều dài đập tràn: 58,5m
Bề rộng đập tràn theo đỉnh: 10,5m
Đập tràn: Piano
 

Dự án khác