CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Yaly


+ Địa điểm xây dựng:   Xã Ia Ly, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập đoàn Điện lực việt nam
+ Công suất lắp máy:  720 MW
+ Cấp công trình: Cấp I
+ Số tổ máy:  04
+ Loại đập:  Đất đá hỗn hợp
+ Dung tích lòng hồ: 779.02 triệu m3
+ Tổng mức đầu tư:  8.300  (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  1993 - 2000

 
 

Dự án khác