CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Pắc Ma

+ Địa điểm xây dựng: xã Mù Cả và xã Ka Lăng thuộc huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu
Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần thủy điện Pắc Ma
+ Công suất lắp máy:  140 MW
+ Cấp công trình: Cấp I
+ Số tổ máy:  04 tổ máy
+ Loại đập:  
+ Tổng mức đầu tư:   4994 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2017
 

Dự án khác