CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Xekaman 1


+ Địa điểm xây dựng:  Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào 
Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần điện Việt -Lào
+ Công suất lắp máy:  290 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  541 triệu USD 
+ Thời gian xây dựng:  2009 - 2016
 

Dự án khác