thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Xekaman 1


+ Địa điểm xây dựng:  Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào 
Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần điện Việt -Lào
+ Công suất lắp máy:  290 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  541 triệu USD 
+ Thời gian xây dựng:  2009 - 2016
 

Dự án khác