CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Huội Quảng


+ Địa điểm xây dựng:  sông Nậm Mu thuộc hai tỉnh Lai Châu và Sơn La, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  520 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông trọng lực
+ Tổng mức đầu tư:  11.082 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2010 - 2015
 

Dự án khác