thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình nhà máy thủy điện H'Mun

+ Địa điểm xây dựng: Xã Bar măih, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:  
+ Công suất lắp máy:  16,2 MW
+ Số tổ máy:  
+ Loại đập:  
+ Tổng mức đầu tư:   300 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2011
 

Dự án khác