CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình nhà máy thủy điện H'Mun

+ Địa điểm xây dựng: Xã Bar măih, Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:  
+ Công suất lắp máy:  16,2 MW
+ Số tổ máy:  
+ Loại đập:  
+ Tổng mức đầu tư:   300 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2011
 

Dự án khác