CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình: Trạm nghiền xi măng Hạ Long tại Hiệp Phuớc


+ Địa điểm xây dựng:  KCN Hiệp Phuớc, xã Hiệp Phuớc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
+ Chủ đầu tư:  Ban điều hành dự án xi măng Hạ Long 
+ Quy mô:  2,5 triệu tấn/năm
+ Cấp công trình: Cấp I
+ Thời gian hoàn thành xây dựng:  Năm 2009

 
 

Dự án khác