CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình Khu đô thị mới Kiến Hưng

+ Địa điểm xây dựng: Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
+ Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng
 
 

Dự án khác