CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Sông Nhiệm 4

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện I
Kết cấu đập: Bê tông trọng lực
Chiều dài đỉnh đập: 57,25m
Chiều cao thân đập lớn nhất: 22m
Chiều rộng đập tràn: 25,7m
Số khoang tràn:  2
Chiều rộng khoang tràn: 9,6m
Kích thước khoang tràn: BxH 9,6x16,56m
 

Dự án khác