CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động Đảng - Đoàn

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2014 -2017

 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Thông – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Hà Tuấn Linh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Tổng giám đốc, công đoàn, nữ công, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các Đoàn bạn đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết những vấn đề cơ bản của Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2014 cũng như các tham luận của các Đoàn viên tại Đại hội và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2014 trình trước Đại hội.

Đại hội đã quyết nghị phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của Đoàn và phong trào TTN khóa X nhiệm kỳ 2014 - 2017. Đại hội thống nhất giao cho Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty khóa X căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ X.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Văn Thông – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và đồng chí Hà Tuấn Linh – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà đã đánh giá cao những kết quả mà đoàn thanh niên Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác Đoàn của Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà. Đồng thời cũng cũng chỉ rõ những tồn tại của Đoàn thanh niên Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua và trong nhiệm kỳ tới Đoàn thanh niên Công ty cần phải nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào thi đua lao động sản xuất của Công ty, đăng ký tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên để gây quỹ hoạt động cho Đoàn.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Quân bí thư Đoàn thanh niên Công ty khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Công ty khóa X.

Đại hội kết thúc trong không khí thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Một số hình ảnh của đại hội :