CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động Đảng - Đoàn

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2014

Ngày 24/7/2014, tại Trụ sở Công ty CP Sông Đà 4, đồng chí Trần Văn Thông – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 4.
Tham dự Hội nghị có 22 đại biểu gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng ủy công ty; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên, Trưởng ban Nữ công công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng chức năng công ty.
Đồng chí Ngô Minh Tuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công ty trình bày báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận, các ý kiến tham luận đều nhất trí cao với Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và cùng tham gia đóng góp nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

 

 
Đồng chí Trần Văn Thông – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty chủ trì hội nghị
 
Bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Thông nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau:
Một là: Lãnh đạo các đơn vị trong công ty thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp đoạn 2013-2020 theo đề án được Tổng công ty Sông Đà phê duyệt.
Hai là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; khai thác có hiệu quả năng lực máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
Ba là: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 01 –KH/ĐUCT ngày 31/3/2014 của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc tổ chức học tập và thực hiện những việc làm theo chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Đặc biệt là xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tiến tới đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
 
                                                                                 Thường trực Đảng ủy Công ty