CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Minh Lương Thượng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư & xây lắp số 5
Kết cấu đập: Bê tông trọng lực
Chiều dài đỉnh đập: 136,21m
Chiều cao thân đập lớn nhất: 40,8m
Hình thức đập tràn: tràn tự do
Chiều rộng đập tràn: 60m
 

Dự án khác