CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Pleikrông


+ Địa điểm xây dựng: Sông Krông pô kô, Huyện Chưphảh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Chủ đầu tư:  Tập đoàn điện lực Việt Nam
+ Công suất lắp máy:  100MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông đầm lăn
+ Tổng mức đầu tư:  
7500  (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  
2002 - 2009
 

Dự án khác