CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm tổng thầu

Công trình thủy điện Thành Sơn


+ Địa điểm xây dựng:  Xã Trung Thành và Thành Sơn, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Hà Thành
+ Công suất lắp máy:  30 MW
+ Cấp công trình: Cấp II
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông thường
+ Tổng mức đầu tư:  1.225 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  2015 - 2018
 

Dự án khác