thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm tổng thầu

Công trình thủy điện Thành Sơn


+ Địa điểm xây dựng:  Xã Trung Thành và Thành Sơn, Huyện Quan Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Hà Thành
+ Công suất lắp máy:  30 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông thường
+ Tổng mức đầu tư:  1.225 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  2015 - 2018
 

Dự án khác