thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm tổng thầu

Công trình thủy điện Bản Ang


+ Địa điểm xây dựng: Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô – Nậm Nơn
+ Công suất lắp máy:  17 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông thường
+ Tổng mức đầu tư:  550 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  2014 - 2017
 

Dự án khác