CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm tổng thầu

Công trình thủy điện Bản Ang


+ Địa điểm xây dựng: Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô – Nậm Nơn
+ Công suất lắp máy:  17 MW
+ Số tổ máy:  02
+ Loại đập:  Bê tông thường
+ Tổng mức đầu tư:  550 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  2014 - 2017
 

Dự án khác