CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm thầu chính

Công trình thủy điện Sông Mã 3

+ Địa điểm xây dựng: Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
+ Chủ đầu tư:  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Á
+ Công suất lắp máy:  30 MW
+ Dung tích lòng hồ: 42.48 triệu m3
+ Số tổ máy:  02 tổ máy
+ Loại đập:  Bê tông
+ Tổng mức đầu tư:   1.113 (tỷ VND)
+ Thời gian xây dựng:  2016
 

Dự án khác