CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động sản xuất

Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

 

TCT Sông Đà là doanh nghiệp hoạt động đa ngành bao gồm xây dựng EPC, sản xuất điện, cơ khí chế tạo và phát triển đô thị, vật liệu xây dựng… Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, TCT Sông Đà cũng như các Doanh nghiệp nhà nước khác đang phải đối mặt với những thách thức về tài chính, chiến lược, vận hành và quản trị. Những thách thức này đang làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh cũng như vị thế doanh nghiệp đã đạt được và phát triển bền vững của doanh nghiệp, cụ thể:

Mời bạn đọc tiếp: songda.vn