CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động sản xuất

Bản yêu cầu báo giá gói thầu số 01: Nâng cấp trạm cân điện tử 80 tấn tại công trình thủy điện Thành Sơn
09/03/2017 08:22
Bản yêu cầu báo giá gói thầu số 01: Nâng cấp trạm cân điện tử 80 tấn tại công trình thủy điện Thành Sơn
Thông báo bán thanh lý
27/02/2017 04:48
Thông báo bán thanh lý
Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
09/12/2016 11:34
Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
Thông báo kết quả  chào giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị
29/11/2016 10:06
Thông báo kết quả chào giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị
« 1 2 3 4 5 .. »