CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

Báo cáo tài chính quý II năm 2016
19/07/2016 03:54
Báo cáo tài chính quý II năm 2016
Công trình thủy điện Hồi Xuân tổ chức lễ phát động thi đua "61 ngày đêm đảm bảo mục tiêu chống lũ năm 2016"
04/05/2016 02:06
Công trình thủy điện Hồi Xuân được xây dựng trên Sông Mã, thuộc địa phận xã Hồi Xuân và xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Với công suất lắp máy 102MW công trình sẽ cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia và khu vực điện lượng trung bình hàng năm 432,61 triệu KW/H, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Theo tổng tiến độ, công trình dự kiến sẽ phát điện tổ máy số 1 vào quý IV năm 2017 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2018. Để đảm bảo kế hoạch phát điện tổ máy số 1 thì các mốc tiến độ chính năm 2016 phải hoàn thành, trong đó đặc biệt quan trọng là công tác chống lũ năm 2016.
Biên bản cuộc họp ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4
04/05/2016 10:48
Biên bản cuộc họp ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 4
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
27/04/2016 01:37
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4
« .. 11 12 13 14 15 .. »