thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm chủ đầu tư

Nhà máy thủy điện Iagrai 3


+ Địa điểm xây dựng: Xã IaKha, Huyện Iagrai, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 4
+ Công suất lắp máy:  7.5 MW
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Đập đất
+ Tổng mức đầu tư:  193.42 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  5/2004 -  7/2007
Hiện nay sản lượng điện trung bình hàng năm là 40 triệu KW/năm.