CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Công trình làm chủ đầu tư

Nhà máy thủy điện Iagrai 3


+ Địa điểm xây dựng: Xã IaKha, Huyện Iagrai, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 4
+ Công suất lắp máy:  7.5 MW
+ Số tổ máy:  03
+ Loại đập:  Đập đất
+ Tổng mức đầu tư:  193.42 (tỷ VND)
Thời gian xây dựng:  5/2004 -  7/2007
Hiện nay sản lượng điện trung bình hàng năm là 40 triệu KW/năm.